left right

Všeobecné výhlásenie

Prezeraním internetovej stránky www.bihor.sk súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:


Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti A - Fin Slovakia spol. s r.o. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. A - Fin Slovakia spol. s r.o. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

A - Fin Slovakia spol. s r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti A - Fin Slovakia spol. s r.o. alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou A - Fin Slovakia spol. s r.o. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom A - Fin Slovakia spol. s r.o.

Všetky osobné údaje získava A - Fin Slovakia spol. s r.o. od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kariéra, kontakt) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.